SOOB-subsidie en STAP-Budget

Er zijn diverse subsidieregelingen waaronder SOOB-subsidie en het STAP-Budget. Hieronder hebben wij tweetal van de meest voor komende regelingen staan. Mocht u in een andere branche werken die deze opleiding of losse modules vergoed zal vakdiplomanodig medewerking verlenen om te kijken of wij kunnen aansluiten bij de regeling.

SOOB subsidieregeling

Wij zijn gecertificeerd door het soobsubsidiepunt meer info over de SOOB-subsidie vindt u hier.

SOOB stimuleringspremie

SOOB stelt een aantal eisen aan de onderneming die subsidie aanvraagt:

  • De onderneming is aangesloten bij het SOOB;
  • De onderneming dient eerst de subsidieaanvraag bij SOOB in;
  • De cursus is branchegericht en er geldt geen wettelijke verplichting voor;
  • Het opleidingstarief moet marktconform zijn;

Meer informatie en het uitgebreidere reglement kunt u terug vinden op het SOOBsubsidiepunt.

In onze webwinkel vindt u bij elk artikel wat u kan terug vragen bij het SOOBsubsidiepunt. Wij zullen de cursus aanmelden bij het SOOBsubsidiepunt en zorgen voor het uploaden van de presentielijsten en de facturen alle over gegevens dient de werkgever toe te voegen.

STAP-Budget voor scholing en ontwikkeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. U kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Stappenplan STAP-budget

In 5 stappen naar je STAP-budget:

  1. Meld je aan voor je STAP-budget
  2. Ontvang STAP-aanmeldingsbewijs
  3. Aanvragen STAP-budget
  4. STAP-budget wordt uitbetaald
  5. Start opleiding, cursus of training

De bovenstaande teksten zijn informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.