Gevolg van invoering nieuwe regels van het mobiliteitspakket.

Een wijziging die het mobiliteitspakket met zich meebrengt, is de verlaging van de ondergrens van de vergunningplicht voor de communautaire vergunning (=Eurovergunning) van 3500 kg toelaatbare maximum massa naar 2500 kg toelaatbare maximum massa. De toelaatbare maximum massa is het maximum gewicht (ledig gewicht plus het maximale laadvermogen) dat door de fabrikant is bepaald. Deze wijziging heeft voor de Nederlandse vergunninghouders nauwelijks tot geen gevolgen, omdat Nederland al sinds jaar en dag een strengere vergunningsgrens hanteert, namelijk een ondergrens van 500 kg laadvermogen. Er is echter een kleine categorie van voertuigen die een laadvermogen heeft van 500 kg of minder én een toelaatbare maximum massa heeft van meer dan 2500 kg. Het gaat dan voor het goederenvervoer met name om voertuigen met ‘gesloten opbouw’. Artikel 2.1, derde lid, van de Wet wegvervoer goederen wordt zodanig aangepast dat gevestigde vervoerders die gebruikmaken van vrachtauto’s met een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg, los van de vraag of er in die gevallen sprake is van een laadvermogen dat minder is dan 500 kg, vergunningplichtig worden.

bus laadvermogen 500kg

Bron: Niwo 21-09-2022