Als gevolg van het mobiliteitspakket is de ondergrens van de vergunningplicht voor de communautaire vergunning (Eurovergunning) verlaagd van 3500 kg toelaatbare maximum massa naar 2500 kg toelaatbare maximum massa.

De toelaatbare maximum massa is het maximumgewicht (ledig gewicht plus het maximale laadvermogen) dat door de fabrikant is bepaald.

Nederland hanteert een strengere ondergrens van 500 kg laadvermogen. Nu wordt artikel 2.1, derde lid, van de Wet wegvervoer goederen zodanig aangevuld dat óók voertuigen met een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg vergunningplichtig worden.

Er is een kleine categorie van voertuigen die een laadvermogen heeft van 500 kg of minder én een toelaatbare maximum massa heeft van meer dan 2500 kg. Het gaat dan voor het goederenvervoer met name om voertuigen met ‘gesloten opbouw’. Door de aankomende wetswijziging worden dus gevestigde vervoerders die gebruikmaken van vrachtauto’s met een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg, los van de vraag of er in die gevallen sprake is van een laadvermogen dat minder is dan 500 kg, vergunningplichtig.

Meer info om uw vakbekwaamheid te halen laat u gegevens achtervia deze link

BRON NIWO: NIEUWS | 8 FEBRUARI 2023