Overeenstemming EU over het eerste Mobility Package. De Europese transportministers hebben maandagavond 3 december overeenstemming bereikt over het eerste Mobility Package. Daarin staan onder meer afspraken over cabotage, detachering en de slimme tachograaf. TLN is positief over de meeste maatregelen.

Nu de Europese transportministers het eens zijn over deze maatregelen, is het aan het Europees Parlement om een standpunt aan te nemen over dit deel van het Mobility Package. Daarna onderhandelen Parlement en de ministers over uiteindelijke wetteksten. TLN hoopt dat die wetteksten definitief zijn vóór de Europese verkiezingen in mei. Zo niet, dan start het proces opnieuw en duurt het nog jaren voordat er duidelijkheid is over de nieuwe regels. 

Cabotage

De regels voor cabotage (binnenlands vervoer in een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat) blijven wat de ministers betreft grotendeels hetzelfde: maximaal drie cabotageritten in hetzelfde land in maximaal zeven dagen. Maar daar wordt een zogeheten cooling off-periode van vijf dagen aan toegevoegd. Na die drie cabotageritten binnen zeven dagen mag die vrachtauto dus vijf dagen geen cabotage verrichten in diezelfde lidstaat. TLN is tevreden over het feit dat cabotage niet verder geliberaliseerd wordt.

Detachering

De ministers zijn het ook eens over nieuwe regels voor detachering (wanneer een buitenlandse chauffeur hetzelfde loon ontvangt als chauffeurs in het land waarin hij goederenvervoer verricht). Op cabotage is al vanaf dag één de detacheringsrichtlijn van toepassing. Dat vindt TLN positief. Vervoer tussen het eigen land en een ander land (bilateraal vervoer) wordt wat de ministers betreft uitgezonderd van de detachteringsrichtlijn. Ook het zogenaamde transitovervoer, enkel vervoer door een lidstaat, is uitgezonderd van detachering. Vrachtauto’s voorzien van een digitale tachograaf versie 2 mogen tijdens zo’n rit tussen twee landen wel op de heenweg één lading in een ander land dan het eigen laden en lossen en één op de terugweg. Of alleen op de terugweg twee van deze zogeheten cross trades doen.

Chauffeur terug naar huis

Ook vinden de ministers dat chauffeurs minstens eens per vier weken terug naar huis moeten kunnen. Of eens per drie weken, als de chauffeur twee keer een verkorte rust van 24 uur in plaats van een lange rust van 45 uur heeft genomen. TLN juicht dit toe omdat hiermee een streep gezet wordt door het nomadenbestaan van sommige chauffeurs, als deze regel tenminste ook goed wordt gehandhaafd.

TLN teleurgesteld over totaalverbod slapen in de cabine

Het doorbrengen van de lange rust in de cabine van de vrachtauto blijft  verboden. TLN is teleurgesteld dat er geen uitzondering is opgenomen voor het genieten van de lange rust op een beveiligde parking met goede voorzieningen. Er  zijn namelijk te weinig plekken in Europa waar chauffeurs hun vrachtwagen kunnen parkeren en waar ook een slaapfaciliteit aanwezig is. Het totale verbod op het slapen in de cabine tijdens de lange rust is bovendien een rem op de snelle realisatie van nieuwe beveiligde parkeerplaatsen. Want als chauffeurs hun lange rust niet mogen doorbrengen op zo’n parkeerplaats, is het bouwen van zo’n parkeerplaats commercieel minder interessant voor ondernemers die zo’n parkeerplaats willen bouwen. En TLN wil graag meer beveiligde parkeerplaatsen in heel Europa.

Slimme tachograaf

Uiterlijk in 2024 moeten alle vrachtauto’s die internationale ritten doen zijn voorzien van de tweede versie van de digitale tachograaf. Deze tachograaf moet registreren wanneer de vrachtauto een grens overgaat, en registreren waar de chauffeur laadt en lost. 

bron: TLN 4-12-2018