De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Als we niet oppassen zijn wij binnen een paar weken terug naar af. Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona onder controle krijgen. Vakdiplomanodig.nl neemt de Nederlandse corona-aanpak serieus. Vanaf maart 2020 bijna 3 maanden hebben alle opleidingen stilgelegen dit in verband met de intelligente lock down die landelijk plaatsvond.

Op onze locaties hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • De lokalen zijn gehalveerd voor wat betreft capaciteiten, de cursisten zitten nu ruim 1,5 meter uiteen.
 • In ieder lokaal en instructievoertuig staat een desinfectbox met desinfectie middelen.
 • De handdoekjes op de toiletten zijn vervangen door papieren handdoekjes.
 • Deuren worden tijdens kantooruren regelmatig gereinigd.
 • Overal lees je aanduidingen van veilig afstand houden en je handen wassen.
 • Er wordt geventileerd in de lokalen en in de instructievoertuigen.
 • Statafels staan buiten om te kunnen koffie drinken / te lunchen.
 • Er is rekening gehouden met het aantal groepen per dag.
 • Bij aanvang van de opleiding wordt men gevraagd of men klachten heeft en verzocht rekening te houden met persoonlijke hygiëne. Ook wordt men geattendeerd op de desinfectie box.
 • Tafels en stoelen worden na iedere opleiding gereinigd.
 • Merendeel van de stoffen stoelen vervangen door stoelen met houten zitting en leuning.
 • Vroeger hadden we een lopend buffet tijdens de lunch, dat kan niet meer in verband met de 1,5 meter regel, nu wordt er per persoon een lunch pakket verstrekt.
 • Helaas vindt de populaire BBQ op zaterdag tot nadere orde ook niet meer plaats in verband met de 1,5 meter regel die we tijdens een BBQ niet kunnen waarborgen.

 

Pas terug uit een code-oranjegebied?

Dan geen cursus, cursisten die pas (korter dan 2 weken) terug zijn uit een gebied dat code oranje heeft, verzoeken wij met klem om niet naar Vakdiplomanodig.nl te komen om een opleiding te volgen. Voor cursisten die ons dat vooraf laten weten (dus niet op de dag zelf), stellen wij de opleiding uit. Dit is in het belang van ons allemaal .In het belang van ons allemaal hopen we hen hiermee gemakkelijker te maken.

Luchten van de lokalen

Goed luchten van de lokalen helpt tegen verspreiding van het virus. De lokalen worden tijdens de opleiding gelucht en buiten kantooruren staan alle deuren open van de lokalen open.

Samen met u werken wij aan een corona vrije lesomgeving.