Van vakdiploma naar Eurovergunning

U start een transportonderneming! De docenten van Vakdiplomanodig.nl hebben meer dan 25 jaar aan ervaring in de beroepsgoederenvervoersector en begeleiden u op uw weg naar de Eurovergunning. Welke diploma’s en vergunningen u nodig heeft? Wij adviseren u graag.

Wat is beroepsgoederenvervoer precies?

Wanneer u een onderneming wilt starten in de transportsector is het belangrijk of u binnen de sector beroepsgoederenvervoer valt.

Volgens de Wet Wegvervoer Goederen (WWG):

“Beroepsgoederenvervoer: Vervoer van goederen met een of meer vrachtauto’s dat tegen vergoeding van één of meer derden wordt verricht, niet zijnde eigen vervoer.”

De Wet Wegvervoer Goederen is bovendien van toepassing op vervoer met een laadvermogen van meer meer dan 500 kilogram.

Valt u onder de wet beroepsgoederenvervoer? Enkele voorbeelden:

  • Tegen betaling brengt u pakketten rond voor een opdrachtgever in een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500kg.
    U heeft een Eurovergunning en dus een vakdiploma nodig.
  • U vervoert met een tractor met kipper en een laadvermogen van meer dan 500 kilo zand voor een opdrachtgever en wordt ervoor betaald. Het zand is niet u eigendom. (In dit voorbeeld kunt u zand ook vervangen voor bijvoorbeeld grond of bieten of mais enz.) U heeft een Eurovergunning en dus een vakdiploma nodig.
  • U vervoert met een vrachtwagen eigen producten naar een klant en op de terugweg laadt u tegen betaling een retourvracht voor een bedrijf bij u in de buurt en levert deze daar af. De heenrit is eigenvervoer maar voor de retourvracht heeft u een Eurovergunning en dus een vakdiploma nodig.

Wat is een Eurovergunning?

U wilt werkzaam zijn in beroepsgoederenvervoer met een vrachtauto met een laadvermogen meer dan 500 kg? Dan moet u in het bezit zijn van een Communautaire vergunning, ook wel Eurovergunning genoemd. Met deze vergunning mag zowel nationaal als internationaal beroepsgoederenvervoer worden uitgevoerd binnen de EU. Soms wordt ook de benaming NIWO-vergunning gebruikt omdat de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) de organisatie is die deze vergunning afgeeft.

Hoe kom ik in aanmerking voor een Eurovergunning?

Om een Eurovergunning aan te vragen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen die zijn opgestelt in de Wet Wegvervoer Goederen (WWG). In het kort moet u aan de volgende voorwaarden voldoen om voor een Eurovergunning in aanmerking te komen: u moet een werkelijke en duurzame vestiging hebben, u moet vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar zijn. Deze regels zijn opgesteld door NIWO:

  • Werkelijke en duurzame vestiging: uw bedrijf moet minsten één voertuig hebben zodra de vergunning door de NIWO wordt verleend.
  • Betrouwbaar: Uw betrouwbaarheid toont u aan met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die u bij de gemeente kunt opvragen. Op het moment dat u de VOG bij NIWO indient, mag de verklaring niet meer dan twee maanden oud zijn.
  • Kredietwaardig: U moet aantonen dat u over genoeg bedrijfkapitaal beschikt om uw bedrijf te leiden. Dit kunt u aantonen door een (openings)-balans ter beschikking te stellen en een verklaring van één door de NIWO goedgekeurde accountant of belastingadviseur.
  • Vakbekwaam: Dat u vakbekwaam bent, kunt u aantonen met het vakdiploma beroepsgoederenvervoer over de weg. Daarvoor bent u bij vakdiplomanodig.nl aan het juiste adres.

Wanneer u meer wilt weten over de vergunningverlening, bekijk dan artikel 1/5 van de NIWO of neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.