Definitieve SOOB certificering vakdiplomamnodig.nl Definitieve certificering voor de SOOBsubsidie is een feit.

Vakdiplomanodig was al voorlopig gecertificeerd en is vanaf nu definief gecertificeerd. Wij zijn er trots op dat wij in zo’n korte tijd al zoveel vertrouwen hebben gekregen van bedrijven die aangesloten zijn bij het soob-subsidiepunt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om subsidie te krijgen voor de opleiding beroepsgoederenvervoer, neem dan contact met ons op. Ons team helpt u graag.